Meteen naar de inhoud
Let's LEAVV » Verzekeringen

Verzekeringen

Voordat je met een LEAVV camper op stap gaat is het belangrijk om deze pagina goed door te nemen. Uiteraard ben je goed verzekerd op het moment dat er onverhoopt iets gebeurt.

Hier lees je hoe te handelen bij schade of een ongeval. Daarnaast lees je wat er allemaal binnen de verzekering valt en wanneer je geen recht meer hebt om aanspraak te maken op de verzekering. De verzekering geldt voor de camper zelf, en alle inzittenden.

Hoe te handelen na een gebeurtenis waar schade of een ongeval uit voort is gekomen?

 • De gebeurtenis dient direct gemeld te worden aan LEAVV, zodat zij de verzekeringsmaatschappij op de hoogte kunnen stellen.
 • Je dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van onmiddellijk dreigende schade.
 • Je dient in geval van oplichting, verduistering, vernieling, joyriding, diefstal van of braak aan de camper onmiddellijk aangifte te doen bij de lokale politie.
 • Je dient volle medewerking te verlenen bij de regeling van de schade en alles na te laten, wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen schaden.
 • Je dient de aanwijzingen vanuit LEAVV nauwkeurig op te volgen en de ter zake van de schade gestelde vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden.
 • Je dient binnen redelijke termijn alle gegevens die op een schade betrekking hebben aan LEAVV op te geven.
 • Je dient je te onthouden van alles waaruit erkenning van schuld zou kunnen worden afgeleid.
 • Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien een verzekerde een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad

Hulpverlening bij een ongeval:

De verzekering geeft recht op hulpverlening en kostenvergoeding wanneer als gevolg van een ongeval niet meer met de camper kan worden gereden. Dit geldt ook wanneer door dat ongeval niemand van de inzittenden in staat is om de camper te besturen.

De hulpverlening omvat bij een ongeval binnen Nederland:

 • Het vervoer van de beschadigde camper naar een bepaald adres in Nederland. Het vervoer van de bestuurder en passagiers met hun bagage per taxi naar een door de bestuurder te bepalen adres in Nederland.

Binnen het verzekeringsgebied vallen alle landen binnen de EU, behalve Rusland, Wit-Rusland, Iran, Azerbeidzjan en enkele delen van Servië. 

De hulpverlening omvat bij een ongeval buiten Nederland, maar nog wel binnen het verzekeringsgebied.
 • Het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en slepen van de camper naar de  dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld.
 • Het vervoer van de beschadigde camper naar een bepaald adres in Nederland indien vaststaat dat het niet mogelijk is om binnen 4 werkdagen een reparatie, of noodreparatie te laten uitvoeren.
 • Het vergoeden van de terugreiskosten van bestuurder en passagiers, met reisbagage, indien niet met de camper kan worden teruggereisd.
 • Vergoed worden de kosten van vervoer per taxi naar het dichtstbij gelegen spoorwegstation, van vervoer per trein (2e klasse) naar het spoorwegstation in Nederland dat het dichtst bij de plaats van bestemming ligt, en tenslotte vervoer per taxi van dat station naar de plaats van bestemming.

Wat valt binnen de verzekering:

 • Brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
 • Diefstal, braak, verduistering, joyriding, alsmede beschadiging die is ontstaan bij het plegen daarvan. Wanneer alleen de sleutels zijn gestolen dekt de verzekering de handelingen die nodig zijn om de camper veilig stellen van diefstal. 
 • Breuk van één of meer ruiten van het motorrijtuig, waaronder ook zonnedaken, voor zover dit niet het gevolg is van botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water geraken.
 • Storm, zijnde een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7), waardoor  de camper – in stilstand – omver waait, of voorwerpen op/tegen het motorrijtuig terechtkomen, dan wel het portier tegen een ander voorwerp of tegen het motorrijtuig zelf open waait.
 • Overstroming, lawine, aardverschuiving of andere natuurramp;
 • Inslag van hagelstenen op de carrosserie;
 • Botsing van het rijdende motorrijtuig met vogels, loslopende dieren of overstekend wild.
 • Relletjes of opstootjes.
 • Het neerstorten van een luchtvaartuig of onderdelen daarvan alsmede het vallen van voorwerpen uit een luchtvaartuig.
 • Een plotseling van buiten de camper komend onzeker onheil. Lakschade en schade door krassen en schrammen zijn van dekking uitgesloten.
 • Botsen, slippen, omslaan, van de weg raken en te water raken.

Bagage die verloren gaat of beschadigt raakt door een ongeval zit niet bij de verzekering inbegrepen. We raden dan ook aan om nog een losse reisverzekering af te sluiten.

Het eigen risico bedraagt € 1.500,- per schadegeval.

Hulpverlening bij pech:

Voor de tijd dat de camper tijdelijk buiten gebruik is vanwege de uitvoering van reparatie, revisie of onderhoud bij een daartoe ingericht en erkend bedrijf, geldt de verzekering tevens voor een vervangend motorrijtuig van dezelfde soort en prijsklasse. Dit geldt alleen wanneer de camper voor langere tijd niet bruikbaar is, en dus niet voor korter dan 4 dagen. De camper zou kunnen worden vervangen door een benzine of diesel bus op het moment dat een elektrische bus niet tot de opties behoort.

Wanneer verlies je het recht om aanspraak te maken op de verzekering?

 • Wanneer de bestuurder niet in het bezit is van een rijbewijs.
 • Wanneer de bestuurder onder invloed is van alcohol, drugs of medicatie die ervoor zorgt dat de bestuurder niet meer kan rijden.
 • Wanneer er nalatig met de camper wordt omgegaan, of wanneer er opzettelijk schade wordt  gemaakt aan de camper.
 • Wanneer er zonder dat daar noodzaak toe is, wordt gereden op plekken waar de camper niet  voor bedoeld is.
 • Onverantwoord rijgedrag om wat voor reden dan ook.
 • Wanneer de camper wordt gebruikt voor illegale praktijken. Denk aan het verhandelen en/of vervoeren van drugs of gestolen zaken.

Mobiele versie afsluiten